adoptie, pleegkind

Sommige instanties zijn gespecialiseerd in adoptie en pleegzorg. Er bestaan nog al wat wachtlijsten en tegenstribbelende zorgverzekeraars.